Bestaat GOD ?


engel-michael


Bestaan GOD echt of is dit het product van op hol geslagen verbeelding van de mens?


Doorheen de geschiedenis zijn er letterlijk duizenden getuigenissen geweest van mensen, uit elke cultuur en in
elke periode van de geschiedenis, die dramatische en vaak levensveranderende ervaringen hebben gehad.

Zelf heb ik als christen wonderbare belevenissen van GOD meegemaakt waarvan zelfs fysieke, die onmogelijk in
het plaatje "fantasie of toeval" passen. De belevenissen waren zo bijzonder, dat ik ze ook grotendeels opgeschreven heb.
Hiervan vele gebedsverhoringen. Van deze is er 1 bij, dat een ongelovige collega ook had ervaren dat ik een (bescherm)engel bij me had. Het leuke was, dat hij zelf zei: Je had een beschermengel bij je.

Om te weten of GOD bestaat, dan heb ik wat voorbeelden:

1. - Wondernare gebeurtenissen.
2. - Gebedsgenezingen.
3. - ZIJN engelen.

Ook in de Bijbel wordt honderden malen melding gemaakt van opmerkelijke activiteit van engelen, die Gods woorden
aan mensen doorgaven of mensen hielpen in tijden van nood.


Wonderbare gebeurtenissen.

1.
Door een ongeval raakte de monteur Bruce vast en werd verplet door het gewicht van de vrachtauto waar hij mee bezig was. De steun onder de vrachtwagen viel weg tijdens de reparatie.
2.
Een ernstige auto ongeluk waarbij de auto van Anthony in brand vloog terwijl Anthony vast en bekneld in zijn auto zat.
Hij werd gered door smeekgebeden van medegetuigen die het met ogen moest aanzien.
3.
Een jonge jongen Josiah die onwetens met zijn jetski op een sterk koor af ging.
Door een engel die tot hem riep als waarschuwing werd voorkomen dat hij werd onthoofd.
Deze jongen is door deze ervaring in GOD gaan geloven en is tot heel veel steun geworden voor zijn medemensen.
De 3 gebeurtenissen zijn hier te zien.

Gebedsgenezingen


In de tijd van JEZUS hier op aarde genas hij zieken. En ze werden allen genezen.
Ook genezingen door gebed in JEZUS naam. Ook in deze tijd nog steeds actueel.
Een paar gebedsgenezingen in een dienst.


ZIJN engelen ( boodschappers van GOD ).


Zijn ervaringen met engelen niet slechts de vrucht van het fantasierijke brein van de mens?

Op deze pagina kun je gedocumenteerde getuigenissen lezen, die je laten zien dat engelen wel degelijk bestaan.
Ik vertel ook wat de Bijbel zegt over engelen, je leert iets over "gevallen engelen" die mensen misleiden en hoe God wil
dat we omgaan met ZIJN hemelse dienaars.Terug naar Home