Hier begon mijn muziek

foto1


Als 4 jarige kleuter al grote interesse voor orgel.Onderweg van de kleuterschool naar huis lopend zag ik mijn vader's bedrijfsauto staan bij mensen waar hij altijd op hetzelfde tijdstip en dag even een thee pauze hield, totdat ik er ook was om hem verder tot de avond te helpen.( De foto is in 1961 genomen bij fam. v D. die een Harmonium hadden.)

Het bespelen van deze prachtige orgels van de Bovenkerk in Kampen.

grote orgel2

Het grote Hinsz-Orgel in de Bovenkerk Kampen


Hier meer te zien van de Kerk en orgel.
Gebouwd door A.A. Hinsz in 1743.


Sindsdien ook regelmatig een grondige restauratiebeurten ondergaan.
De laatste grote restauratie, welke in 1975 werd voltooid.foto3

Achter de speeltafel van het grote Hinz Orgel.Dit gebeurde onder toezicht van de vaste organist Ab Weegenaar die niet alleen bereidwillig was om me te laten
spelen, maar zelfs ook hielp met de registratie, zodat het "als een orgelconcert" tot een perfecte resultaat overkwam.
foto4

En nóg een mooi concertstuk spelen onder toezicht van Ab Weegenaar.


Achter en beneden me in de Kerk liepen toeristen in en uit vanwege de
"Kamper Uit dagen" die in de zomermaanden Juli en Augusus gehouden werden.

Een geweldige belevenis maar ook een uitdaging.foto5

Het Reil Orgel als koororgel achter in de Kerk.


Gereed in 1999 na de bouw van dit nieuwe Orgel.
Gebouwd door de Kamper Orgelfabriek.
Geschonken uit gelden van de erfenis van een trouw Kerklid.

Tijdens een E.O. Tv-opname heeft dit orgel bewezen dat het een goede capaciteit heeft om
een volle Bovenkerk met ± 1500 luid zingende mensen te begeleiden.
foto6

En nu achter het schitterende Reilorgel.
Ook op dit moment beneden in de Kerk liepen toeristen achter me langs.
foto7

Hier hielp Ab Weegenaar ook bij het bespelen van een mooi concertstuk.


* Hierbij mijn dank aan: Ab Wegenaar die mij de gelegenheid gaf om deze prachtige Orgels te bespelen tijdens
de open Kerk.

* Ook gaat nogmaals mijn dank uit naar mijn familieleden die mij deze onvergetelijke dag mogelijk maakten.
Vorige pagina


home Home