Hier begon mijn muziek

foto1

Als 4 jarige al grote interesse voor orgel.


( De foto genomen in 1961 achter het harmonium van de fam. v D. )Het bespelen van de 2 prachtige orgels van de Bovenkerk in Kampen.Het grote Hinsz-Orgel in de Bovenkerk Kampen


groteorgel


Gebouwd door A.A. Hinsz in 1743.


Sindsdien ook regelmatig een grondige restauratiebeurten ondergaan.
De laatste grote restauratie, werd in 1975 voltooid.
foto3

Achter de speeltafel van het grote Hinz Orgel.
Dit gebeurde onder toezicht van de vaste organist Ab Weegenaar die ook hielp met de registratie," zodat het "orgelconcert" tot een perfecte resultaat overkwam.

Achter en beneden in de Kerk liepen toeristen in en uit vanwege de
"Kamper Uit dagen" in de zomermaanden Juli en Augusus.

* Op de achtergrond een nummer van het concert te horen.*

foto5

Het Reil Orgel als koororgel achter in de Kerk.

Gereed in 1999 na de bouw van dit nieuwe Orgel.
Gebouwd door de Kamper Orgelfabriek.
Geschonken uit gelden van de erfenis van een trouw Kerklid.

Tijdens een E.O. Tv-opname heeft dit orgel bewezen dat het de goede capaciteit heeft om een volle Bovenkerk met ± 1500 zingende mensen te begeleiden.


foto6

En nu achter het schitterende Reilorgel.
De toeristen liepen achter me langs.foto7

Hier hielp Ab Weegenaar ook met de registratie bij het bespelen van een mooi concertstuk.

* Hierbij mijn dank aan: Ab Wegenaar die mij de gelegenheid gaf om deze 2 prachtige orgels te bespelen tijdens de open Kerk.

* Ook gaat mijn dank uit naar mijn familie die van mijn 50e verjaardag deze onvergetelijke dag maakten.

Vorige pagina


Terug naar Home